Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.     W dniach 19,20,21 maja 2021 r., w godzinach od 11-ej do 14.30, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

WARSZTATY W RAMACH POPŻ

piątek, 07 maj 2021
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Zapraszamy do udziału w warsztatach żywieniowo-dietetycznych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Celem warsztatów on-line jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in. przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia. Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in. poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki  żywieniowe).   HARMONOGRAM: 11.05.2021r.  godz.  15.00-17.00 - warsztaty żywieniowo-dietetyczne godz.  17.00-19.00 - warsztaty żywieniowo-dietetyczne 17.05.2021r.godz.  15.00-17.00 -…
czwartek, 29 kwiecień 2021
UWAGA! - ZMIANA KONT BANKOWYCH Z dniem 1 maja 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zmienia bank do obsługi budżetu: 1. Konto podstawowe od 01.05.2021 r. dla wpłat z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, DPS, schroniska dla bezdomnych, nienależnie pobrane świadczenia: PKO BP SA 82 1020 2791 0000 7402 0319 1970 2. Konto pomocnicze od 01.05.2021 r. dla wpłat od komorników, dłużników alimentacyjnych oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze i duplikaty KDR: PKO BP SA 91 1020 2791 0000 7302 0319 2051
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.   W dniach 26,27,28 kwietnia 2021 r., w godzinach od 11-ej do 14.30, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.
Uwaga Seniorzy!!! Realizacja programu „Wspieraj Seniora” przedłużona W związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 na obszarze Polski Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podpisała zmiany do programu „Wspieraj Seniora”, polegające na wydłużeniu jego realizacji do 31 grudnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. Dla przypomnienia- celem programu jest zapewnienie pomocy Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii decydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie, np. poprzez pomoc rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Wsparcie polega, w szczególności, na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym…
Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres: 01.06.2021-31.05.2022 Od 1 lutego trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres w formie elektronicznej, od 1 kwietnia wniosek będzie można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej. W związku z pandemią COVID-19 prosimy o składanie wniosków w formie elektronicznej za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub PUE ZUS, natomiast w przypadku składania wniosków w formie papierowej, prosimy o samodzielne pobranie druku wniosku (wnioski są wyłożone na regale znajdującym się za drzwiami wejściowymi do Urzędu Gminy po prawej stronie), wypełnienie go oraz wrzucenie do urny, która znajduje się obok regału.  W przypadku pojawienia…
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.   W dniach 31 marca, 1 i 2 kwietnia 2021 r., w godzinach od 11-ej do 14.30, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.