czwartek, 30 wrzesień 2021 09:04

Flaga1

Informacja o możliwości skorzystania z usług asystenta w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gmina Chojnice otrzymała z Funduszu Solidarnościowego środki na 760 godzin usług asystenta. Obecnie z usług korzystają dwie osoby niepełnosprawne, ale wszystkie godziny, na które zostały przyznane środki z ww. Funduszu, nie zostaną wykorzystane.

W związku z powyższym prosimy osoby, które chciałyby skorzystać z usług asystenta osoby niepełnosprawnej o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach – p. Moniką Szymecką (pok. 08 w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, tel. 52 2973496 wew. 361) lub pracownikiem socjalnym – zgodnie z obowiązującą rejonizacją https://gopschojnice.bip.gov.pl/rejony-opiekuncze/rejony-opiekuncze-dzial-pomocy-spolecznej.html

Więcej informacji na temat usług asystenta:

 https://gminachojnice.pl/jednostki-organizacyjne/pomoc-1/gops-aktualnosci/item/13095-informacja-o-dofinansowaniu-ze-srodkow-funduszu-solidarnosciowego-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1133,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

Wyświetlony 924 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 wrzesień 2021 09:13