Link do : Pismo Stowarzyszenia EKON w sprawie Projektu Pracujemy Plakat
  W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby z terenu Gminy Chojnice zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami ośrodka w terminie do 21.10.2021 r.  Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym: 1/ dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na…

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

piątek, 15 październik 2021
  W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby z terenu Gminy Chojnice, zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami ośrodka w terminie do 21.10.2021 r. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek…
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PODPROGRAM 2020 – EFEKTY 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach przy współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od stycznia 2021 r. do września 2021 r. 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:     - warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasolka po bretońsku, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła…
Informacja o możliwości skorzystania z usług asystenta w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gmina Chojnice otrzymała z Funduszu Solidarnościowego środki na 760 godzin usług asystenta. Obecnie z usług korzystają dwie osoby niepełnosprawne, ale wszystkie godziny, na które zostały przyznane środki z ww. Funduszu, nie zostaną wykorzystane. W związku z powyższym prosimy osoby, które chciałyby skorzystać z usług asystenta osoby niepełnosprawnej o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach – p. Moniką Szymecką (pok. 08 w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, tel.…
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.     W dniach 22,23,24 września 2021 r., w godzinach od 11-ej do 14.30, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.
Szanowni Mieszkańcy Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym przeprowadzanym w celu poznania opinii mieszkańców gminy Chojnice na temat problemów społecznych występujących w miejscowości zamieszkania i najbliższej okolicy, a także opinii na temat sposobów rozwiązywania tych problemów. Uzyskana wiedza posłuży do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chojnice. Ankietę można wypełnić: - w wersji elektronicznej [kliknij] - w wersji papierowej – kwestionariusze ankiety są dostępne przy wejściu do budynku Urzędu Gminy oraz na półkach w korytarzu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach (parter budynku UG);   Do pobrania: Kwestionariusz ankiety w formie pdf [pobierz] Na Państwa odpowiedzi czekamy do 26 września 2021…
PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU W SPRAWIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022     PRZYPOMINAMY, ŻE: a/       świadczenia przyznawane sąna wniosek złożonyw Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Prosimy o składanie wniosków u p. Dariusza Cybulskiego, pok. 01, tel. 52/3973496, wew. 382 – w  terminach: w sprawie stypendium szkolnego: do dnia 15 września 2021 r., a w przypadku: uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego 2022 r.; słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2021 r.;…