poniedziałek, 24 sierpień 2020 15:35

Przebudowa i budowa ul. Okrężnej w Lichnowach

W dniu 13.08.2020 roku odbyło się podpisanie umowy na zadanie pn.: „Przebudowa i budowa ul. Okrężnej w Lichnowach”. Przedsięwzięcie obejmuje m.in.:

  • wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,00 m;
  • wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej;
  • wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji o nawierzchni z kostki betonowej;
  • oraz wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego.

Na zadanie oferty złożyło 5 Wykonawców. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z siedzibą w Kaliszu (83-425 Dziemiany) przy ul. Jana Pawła II 16 i to  z nią została zawarta ta umowa. Wartość kontraktu to 595.847,04 zł.

Planowany termin wykonania zadania to 70 dni od przekazania placu budowy.

Wydział Programów Rozwojowych

Wyświetlony 4078 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 sierpień 2020 15:38