piątek, 18 wrzesień 2020 07:42

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA LICHNOWY

SOŁTYS  SOŁECTWA  LICHNOWY

ZWOŁUJE  ZEBRANIE  WIEJSKIE

SOŁECTWA  LICHNOWY

W  DNIU  25  WRZEŚNIA  2020  ROKU 

O  GODZINIE  18.00

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ    

W  LICHNOWACH

Dla  prawomocności  uchwał  zebrania  wiejskiego  niezbędna  jest  obecność 

co  najmniej  1/5  uprawnionych  mieszkańców  sołectwa.  

W  przypadku  braku  wymaganego  quorum  dla  prawomocności  uchwał  wyznacza  się  drugi  termin zebrania,  tj.  25 września 2020  roku,  godz. 18.30.

Proponowany porządek  zebrania:

  1. Otwarcie  zebrania.
  2. Przyjęcie  porządku  zebrania.
  3. Przedstawienie i uchwalenie budżetu sołectwa na 2021r.
  4. Sprawy  bieżące  sołectwa.
  5. Zakończenie  zebrania.

 Uczestników zebrania proszę:

– o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego (1-1,5 metra)

– o obowiązkowe założenie maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos.

Wyświetlony 3782 razy Ostatnio zmieniany środa, 30 wrzesień 2020 19:18