środa, 04 listopad 2020 13:53

BEZPŁATNE SZCZEPIENIE PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DLA SENIORÓW

BEZPŁATNE SZCZEPIENIE PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DLA SENIORÓW 65+  z grup ryzyka

 

Program szczepień finansowany jest przez Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku oraz Powiat Chojnicki.

 

Rusza realizacja programu bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+
z grup ryzyka, leczonych z powodu chorób układu oddechowego (m.in. z przewlekłym
nieżytem oskrzeli, dychawicą oskrzelową, POCHP), przewlekłymi chorobami serca, niewydolnością wątroby, w tym z marskością wątroby, niewydolnością nerek, cukrzycą, chorobą alkoholową, nikotynizmem.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do zaszczepienia przez lekarza będą szczepione nowoczesną szczepionką przeciwko pneumokokowemu zapaleniu płuc – szczepionka PCV 13 ( PREVENAR 13).

Szczepionka wywołuje odpowiedź antygenową na całe życie.

Zasady udziału w programie:

Pacjent z grupy ryzyka, wraz z zaświadczeniem otrzymanym od lekarza poz lub lekarza specjalisty informującym o istniejącej jednostce chorobowej kwalifikującej go do zaszczepienia zgłasza się w placówce realizującej bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom. Tam zostaje wyedukowany, zakwalifikowany i zaszczepiony.

Lista placówek realizujących szczepienia na terenie Powiatu Chojnickiego:

 

Centrum Medyczne „Gemini”

Ul. Młodzieżowa 35

89-600 Chojnice

Tel. 52 39740 33 , 5239 67 487, 607 570 037

 

Przychodnia Rodzinna Brusy

Ul. Dworcowa 24

89-600 Chojnice

Tel. 52 33 55 999 – 880 798 377

SPPW Gminy Chojnice

Ul. Kościerska 9

89-600 Chojnice

Tel. 5239 67 580

Samodzielny Publiczny ZOZ w Czersku

Ul. Królowej Jadwigi 4

89-650 Czersk

Tel. 52 398 44 85

 

ZAKAŻENIA PNEUMOKOKOWE

Zakażenie pneumokokowe wywoływane jest przez bakterie – pneumokoki, czyli dwoinkę zapalenia płuc (łac. Streptococcus pneumoniae). Dwoinka zapalenia płuc została wykryta po raz pierwszy przez Ludwika Pasteura pod koniec XIX wieku. Pneumokoki są najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych, bakteryjnych zakażeń układu oddechowego (zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok oraz zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli). Są też najczęstszą przyczyną poza szpitalnego zapalenia płuc .

Najcięższą postacią zakażenia pneumokokowego jest tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP). W pojęciu tym mieści się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa (posocznica) i zapalenie płuc z bakteriemią. Pneumokoki mogą również wywoływać zapalenie spojówek, zapalenie otrzewnej oraz zapalenie stawów. Do najczęstszych
chorób inwazyjnych wywołanych przez pneumokoki należą: zapalenie płuc z bakteriemią, sepsa i Zapalenie Opon Mózgowo-Rdzeniowych(ZOMR), określane mianem inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP). Drobnoustrój ten odpowiada również za
zakażenia nieinwazyjne. Najczęstsze to ostre zapalenie ucha środkowego, zatok, zaostrzenia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc oraz zapalenie spojówek.

DANE EPIDEMIOLOGICZNE

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła infekcje pneumokokowe, obok malarii, na pierwszym miejscu listy chorób zakaźnych, których zwalczaniu oraz zapobieganiu należy nadać najwyższy priorytet. Zakażenia dwoinką zapalenia płuc występują we wszystkich regionach świata, jednak najczęściej w krajach rozwijających się, ze względu na niezadowalające warunki higieniczne, ubóstwo i brak dostępu do nowoczesnej medycyny, szczepionek, antybiotyków. Niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ze strony pneumokoków wynika między innymi z ich wyjątkowej zjadliwości, powszechności ich występowania, a także rosnących w ostatnich dekadach: zapadalności na choroby pneumokokowe oraz oporności bakterii na antybiotyki.

 

Szczepienie przeciwko pneumokokom jest szczepieniem rekomendowanym przez WHO w czasie trwania pandemii wirusa SARS-COV-2

Grupy osób szczególnie narażonych na choroby wywołane przez pneumokoki to:

  • osoby po 65 roku życia, osoby cierpiące na choroby przewlekłe m.in.: układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i cukrzycę,
  • palacze,
  • małe dzieci.

Przebieg chorób pneumokokowych u pacjentów z ww. grup jest cięższy, ponieważ ich układ odpornościowy jest osłabiony, bądź nie w pełni wykształcony.

W grupie osób dorosłych zarówno zapadalność jak i śmiertelność z powodu inwazyjnej choroby pneumokokowej rośnie wraz z wiekiem. Śmiertelność w grupie osób po 65 roku życia jest ponad pięciokrotnie wyższa niż w grupie osób w wieku 35-49 lat.

SZCZEPIONKI

Aktualnie w Polsce dostępne są dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom:

  1. szczepionka 10 – walentna (PCV-10) przeciwko serotypom 1,4,5,6B,7F,9V,14,18C,19F i 23F zarejestrowana dla dzieci od 6 tygodnia życia do 5 roku życia, które nie są objęte szczepieniami

obowiązkowymi; szczepionka ta nie jest zarejestrowana dla osób dorosłych

  1. szczepionka 13-walentna (PCV-13) przeciwko serotypom wyżej wymienionym oraz 3,6A i 19A – zarejestrowana dla dzieci od 6 tygodnia życia, młodzieży i dorosłych

Zgodnie z zaleceniami ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) – Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. szczepień optymalnym schematem szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 65 roku życia jest podanie PCV-13 w pierwszej kolejności, a po upływie co najmniej roku – PPSV-23.

 

Bezpłatne2

Wyświetlony 4576 razy