piątek, 27 listopad 2020 11:27

Przyjęto Program Wspólpracy

Rada Gminy w Chojnicach na posiedzeniu w dniu 27.11.2020 r. przyjęła Program współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

ZOBACZ:

http://www.bip.gminachojnice.com.pl/?cid=519

 

Wyświetlony 4761 razy Ostatnio zmieniany piątek, 27 listopad 2020 11:47