czwartek, 03 grudzień 2020 14:39

WSPIERAJ SENIORA

Szanowni Seniorzy

Gmina Chojnice wyraziła gotowość przystąpienia do realizacji programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie pomocy Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy
w obowiązującym stanie epidemii decydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie, np. poprzez pomoc rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Wsparcie polega, w szczególności, na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Zainteresowane osoby mogą skorzystać z ogólnopolskiej infolinii uruchomionej w ramach programu „Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów” lub skontaktować się bezpośrednio
z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia. W ciągu 48 godzin (nie dotyczy weekendów) skontaktuje się z Państwem telefonicznie pracownik tutejszego GOPS  w celu określenia zakresu wymaganej pomocy.

Zakładamy, że w sytuacji powzięcia informacji o osobie wymagającej wsparcia (zarówno poprzez infolinię, jak i telefon wykonany bezpośrednio skierowany do ośrodka) zadanie realizować będą pracownicy tut. GOPS i/lub wolontariusze, z którymi podpisane zostanie porozumienie o współpracy.

Seniorzy ponoszą koszty zakupionych towarów – pieniądze należy przekazać przed dokonaniem zakupów.

Przypominamy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa: stosowaniu maseczki, zachowaniu dystansu, używaniu, jeśli to możliwe, rękawiczek jednorazowych

Uwaga!!! Pracownicy GOPS i wolontariusze nie odwiedzają osób starszych bez uprzedniego zgłoszenia dokonanego przez Seniora. Przestrzegamy przed ewentualnymi przypadkami podszywania się przez osoby próbujące oszukać osoby starsze. Należy każdorazowo prosić osobę oferującą pomoc o podanie imienia i nazwiska oraz okazanie stosownego dokumentu, np. legitymacji pracownika socjalnego.

NUMER INFOLINII DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY: 22 505-11-11

TELEFON DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH: 52 397 34 96

 

 

Wyświetlony 4404 razy Ostatnio zmieniany piątek, 04 grudzień 2020 09:50