piątek, 15 styczeń 2021 10:09

Nagrody Wójta Gminy Chojnice za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu

Do 31 stycznia bieżącego roku można składać wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Chojnice za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Treść uchwał i wnioski są do pobrania z następujących stron internetowych: gminachojnice.pl oraz gokchojnice.pl. Każdy wniosek należy poprawnie wypełnić i udokumentować oraz złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 roku.

UCHWAŁA NR XII/218/2019 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania – do pobrania

UCHWAŁA NR XII/214/2019 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym – do pobrania

Wniosek – kultura, twórczość artystyczna

Wniosek - sport

Wyświetlony 4561 razy Ostatnio zmieniany piątek, 15 styczeń 2021 10:25