poniedziałek, 18 styczeń 2021 11:09

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

PRZYPOMNIENIE O  ZŁOŻENIU OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WNIESIENIU OPŁATY ZA KORZYSTANIE   Z ZEZWOLEŃ

Urząd Gminy w Chojnicach przypomina, że 31 stycznia 2021 roku upływa termin złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 a także wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku. Druk oświadczenia o wartości sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach (BIP).

Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach (biuro nr 210)

lub na konto nr: 13 8162 0003 0000 1515 2000 0020 BS w Więcborku

Jednocześnie informujemy, że skutkiem niedokonania opłaty w ustawowym terminie jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z tytułu niedokonania opłaty w ustawowym terminie- może ubiegać się o ponowne zezwolenie nie wcześniej, jak po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Podstawa prawna: art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wyświetlony 4810 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 18 styczeń 2021 11:24