czwartek, 13 maj 2021 12:35

Debata nad raportem o stanie Gminy Chojnice za rok 2020

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 28 aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21 ) na XXIV sesji Rady Gminy w Chojnicach, która odbędzie się w dniu 20 maja 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – sala nr 41, odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Chojnice za rok 2020. Zgodnie z art. 28 aa ust. 5, 6, 7 i 8 ww. ustawy w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych, jak również w debacie mogą zabierać głos Mieszkańcy Gminy Chojnice. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Chojnice składa do Przewodniczącego Rady Gminy Chojnice pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zamierzającej wziąć udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. W związku z powyższym pisemne zgłoszenia Mieszkańców do udziału w majowej debacie nad raportem o stanie gminy Chojnice za rok 2020 są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a do dnia 19 maja 2021 r. do godz. 15.00.

Serdecznie zapraszam Mieszkańców do wspólnej dyskusji nad raportem o stanie Gminy Chojnice za 2020 rok.

http://bip.gminachojnice.com.pl/?cid=546

Wyświetlony 4155 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 13 maj 2021 13:53