środa, 19 maj 2021 11:53

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU WNIESIENIA II RATY OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU WNIESIENIA II RATY OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH              

(dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży)

Urząd Gminy w Chojnicach przypomina, że 31 maja 2021 roku upływa termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. wydanych przez Wójta Gminy Chojnice.

Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach (biuro nr 210) czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 14.00

lub na konto nr (uwaga zmiana nr konta)  56 1020 2791 0000 7502 0319 0352

Uwaga!

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Chojnicach nr XXII/389 /2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, na terenie gminy Chojnice należnej w 2021 roku – Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży gastronomicznej znajdujących się na terenie Gminy Chojnice są zwolnieni z opłaty II ratyPozostali Przedsiębiorcy płacą za korzystanie z zezwoleń bez zmian.

 

Jednocześnie informujemy, że skutkiem niedokonania opłaty w ustawowym terminie jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z tytułu niedokonania opłaty w ustawowym terminie- może ubiegać się o ponowne zezwolenie nie wcześniej, jak po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (podstawa prawna: ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jt. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)

 

                                                                                                          Mirosława Perszewska

                                                                                   Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wyświetlony 4241 razy Ostatnio zmieniany środa, 08 wrzesień 2021 10:58