piątek, 21 maj 2021 09:18

Podpisanie umowy

Dnia 21.05.2021 r. miało miejsce podpisanie umowy na budowę parkingu w Charzykowach z firmą P.P.H.U. SZTAMA Pawła Szymańskiego z siedzibą w Bałachach na kwotę 615 000,00 zł.

Przedmiotem tego zamówienia jest budowa parkingu na 60 stanowisk postojowych (w tym 3 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych) z kostki betonowej wraz z chodnikami stanowiącymi dojście do cmentarza, ul. Długiej i ul. Szkolnej z kostki betonowej. Za odprowadzenie wód opadowych odpowiedzialna będzie kanalizacja deszczowa wpięta do istniejącej sieci. Parking zostanie także wyposażony w instalację oświetleniową, w skład której wejdzie wykonanie kablowej linii oświetlenia zewnętrznego i montaż 10 słupów oświetleniowych o wysokości 5,5 m wraz z oprawami.

Zadanie ma zostać wykonane do 31.08.2021 r.

IMG 0816

Wyświetlony 4100 razy Ostatnio zmieniany piątek, 21 maj 2021 14:42