wtorek, 06 lipiec 2021 10:41

Uroczyste otwarcie dróg gminnych

W dniu 05.07.2021 r.  gminę Chojnice odwiedził Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i Poseł Aleksander Mrówczyński, którzy wspólnie z Wójtem Gminy Chojnice Zbigniewem Szczepańskim, Przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Kontkiem i Sołtysami otworzyli uroczyście dwie istotne dla Gminy Chojnice inwestycje

1. Przebudowa drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo (tzw. ,,Berlinka", dawna droga krajowa nr 22). Inwestycja była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą była firma Drogomex Sp. z o. o. z Pruszkowa.

Łączna wartość: 6 166 342,63 zł

Wkład własny: 3 339 204,63 zł

Dofinansowanie: 2 827 138 zł

Proc. dofinansowania: 45,85 %

2. Budowa drogi gminnej - ul. Podgórnej w Swornegaciach. Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej (ul. Podgórnej), przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 236 (część w pasie drogi gminnej), budowa skrzyżowań, budowa zjazdów publicznych i indywidualnych. Całkowita długość budowanego odcinka wynosi 720 m. Wzdłuż całego odcinka zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny o szerokości jezdni 5,5m oraz szerokości opasek od 0,75-1,5 m. Wzdłuż ciągu zlokalizowano wyniesione skrzyżowania pełniące funkcję progów spowalniających. Warstwę ścieralną nawierzchni jezdni, zjazdów zaprojektowano z kostki betonowej. W ramach inwestycji poszerzono istniejący pas drogowy do szerokości 7,0 m. Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane są powierzchniowo do wpustów deszczowych a następnie do kanalizacji deszczowej. Wybudowana została również linia kablowa oświetleniowa – 834 m. Inwestycja była współfinansowana ze środków Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Łączna wartość: 1 981 994,47 zł

Wkład własny: 990 997,47 zł

Dofinansowanie: 990 997,47 zł

Proc. dofinansowania: 50 %

Wyświetlony 4127 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 06 lipiec 2021 14:24