piątek, 23 lipiec 2021 11:32

Podpisanie umowy

W dniu 23.07.2021 roku odbyło się podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 239030G na odcinku od drogi gminnej nr 236040G (dawna DK22) do skrzyżowania z ul. Handlową w miejscowości Lipienice. Została ona zawarta z firmą „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. i opiewa na kwotę 2.077.776,47 zł.

Przedsięwzięcie to polega w szczególności na:

  • wykonaniu robót rozbiórkowych (nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika, krawężnika betonowego, obrzeży betonowych);
  • budowie nawierzchni jezdni: 5561,81 m2 (szerokość jezdni wynosi 5,50 m, na łukach 5,90 m, natomiast długość projektowanego odcinka drogi wynosi 992,83 mb);
  • wykonaniu nawierzchni chodnika: 1865,23 m2 (szerokość chodnika wynosi 2,00m );
  • budowie zjazdów: 320,52 m2;
  • budowie poboczy: 443,43 m2;
  • budowie linii kablowej oświetlenia drogowego (długość trasy 1140 m wraz z likwidacją kolizji);
  • budowie słupów stalowych ocynkowanych o wysokości 9 m wraz z oprawami LED (25 szt.);
  • budowie kanału technologicznego.

  Termin na wykonanie zadania został wyznaczony do 30.12.2021 roku.

  Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

received 1227079641048071

received 297121872192157

received 154537923436136

Wyświetlony 4498 razy Ostatnio zmieniany piątek, 23 lipiec 2021 11:36