czwartek, 29 lipiec 2021 13:49

Aplikacje Gminy Chojnice do Rządowego Funduszu Polski Ład

 

csm polski lad slajder 1200x628 1 793c682ed8

 

Informujemy, że w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Chojnice zamierza złożyć trzy wnioski:

 1. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Swornegacie.

Zakres projektu obejmuje:

 • przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków Swornegacie,
 • przebudowę i budowę przepompowni ścieków,
 • przebudowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,
 • przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody Swornegacie,
 • rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej.

Szacowana wartość zadania: 35 550 000,00

Termin realizacji: 2022 – 2024

Dofinansowanie: 33 772 500,00 zł (95%)

 1. Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice - ETAP I.

Zakres projektu obejmuje:

 • budowę stacji uzdatniania wody Ogorzeliny,
 • przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Ogorzeliny, Sławęcin, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Moszczenica, Nieżychowice.

Szacowana wartość zadania: 17 840 000,00 zł

Termin realizacji: 2022 – 2024

Dofinansowanie: 16 948 000,00 zł (95%)

 

 1. Budowa drogi gminnej na odcinku Granowo – Lichnowy.

Zakres projektu:

 • długość drogi - 2,00 km,
 • szerokość min. 5,00 m,
 • pobocza 0,75 m,
 • droga o nawierzchni bitumicznej
 • odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych.

Szacowana wartość zadania: 4 060 000,00 zł

Termin realizacji: 2022 – 2023

Dofinansowanie: 3 857 000,00 zł (95%)

Wyświetlony 4032 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 lipiec 2021 13:51