piątek, 30 lipiec 2021 09:13

Podpisanie umowy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Doręgowice

Dnia 28.07.2021 r. w Urzędzie Gminy w Karsinie Wójt Gminy Chojnice dr inż. Zbigniew Szczepański w obecności Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Leszka Bonna oraz przedstawicieli okolicznych samorządów podpisał umowę na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Doręgowice od km 0+000,00 do km 0+600,00. W zakresie robót planowane jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na nowej podbudowie, wykonanej z kruszywa drogowego C50/30 o łącznej gr. 20 cm, wykonanie opornika betonowego na ławie betonowej z oporem, wykonanie poboczy obustronnych o szer. 0,50 m z kruszywa drogowego C90/3 o średniej gr. 10 cm, wykonanie stabilizacji grunto-cementem C1,50/2,00 MPa o gr. 15 cm. Długość 600 m, szerokość 5,50 m (nawierzchnia z kostki betonowej 4,50 m + pobocza 2 x 0,50).

Kwota udzielonej dotacji: maksymalnie do wysokości 50 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, w roku 2021 nie więcej niż do kwoty w wysokości 148 105,00 zł.

Termin wykonania umowy: do 15 listopada 2021 r.

227518061 236873761590161 3337249322616088372 n

Fot. Profil Facebook Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Leszka Bonna

Wyświetlony 3871 razy Ostatnio zmieniany piątek, 30 lipiec 2021 10:09