czwartek, 02 wrzesień 2021 08:31

WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/418/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 2144) oraz w związku z rozpoczynającą się w miesiącu wrześniu zbiórką odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego informuję, że w/w odpady należy wystawić podczas organizowanych zbiórek objazdowych, tzw. „wystawek” w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie wywozu odpadów.

Podczas organizowanych zbiórek objazdowych nie podlegają odbiorowi odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstają podczas remontów, budów i rozbiórek, do których należy zaliczyć takie odpady jak:

  • okna, drzwi, panele, deski,
  • aparaturę sanitarno-grzewczą
  • gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, itp.

Odbiorowi nie podlegają odpady będące częściami samochodowymi z wyjątkiem zużytych opon od samochodów osobowych. Opony od samochodów osobowych odbierane będą w ilości nie większej niż 4 szt. z danej nieruchomości.

 

Wójt Gminy Chojnice

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

 

Wyświetlony 3498 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 02 wrzesień 2021 12:57