piątek, 03 wrzesień 2021 07:39

Sześć wniosków - sześć szans na dofinansowanie

Trzy wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i trzy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wnioski dotyczą:

 1. Kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Swornegacie.

Zakres projektu obejmuje:

 • przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków Swornegacie,
 • przebudowę i budowę przepompowni ścieków,
 • przebudowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,
 • przebudowę i rozbudowę Stacji uzdatniania wody Swornegacie,
 • rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej.

Szacowana wartość zadania: 35 550 000,00 zł

Termin realizacji: 2022 – 2024

Dofinansowanie: 33 772 500,00 zł (95%)

 1. Uporządkowania gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice – etap I.

Zakres I etapu inwestycji obejmuje budowę stacji uzdatniania wody w Ogorzelinach.

Szacowana wartość zadania: 9 980 000,00 zł

Termin realizacji: 2022 – 2024

Dofinansowanie: 9 481 000,00 zł (95%)

 1. Budowy drogi gminnej na odcinku Granowo – Lichnowy.

Zakres projektu:

 • długość drogi - 2,00 km,
 • szerokość min. 5,00 m,
 • pobocza 0,75 m,
 • droga o nawierzchni bitumicznej
 • odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych.

Szacowana wartość zadania: 4 060 000,00 zł

Termin realizacji: 2022 – 2023

Dofinansowanie: 3 857 000,00 zł (95%)

 

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wnioski dotyczą:

 1. Budowy dróg gminnych: ul. Św. Huberta i ul. Długiej w Chojniczkach.

Inwestycja polega na wykonaniu:

 • jezdni o nawierzchni bitumicznej (ul. Św. Huberta)
 • jezdni o nawierzchni z kostki betonowej (ul. Długa)
 • zjazdów oraz dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej
 • poboczy z kruszywa łamanego
 • trzech wyniesionych skrzyżowań
 • radaru z aktywną tablicą informującą o prędkości pojazdu
 • progu zwalniającego

Podstawowe parametry:

 • szerokość jezdni: 5,5 m (ul. Św. Huberta); 5 m (ul. Długa)
 • długość odcinka – 706 m, w tym: ul. Św. Huberta -372 m, ul. Długa – 334 m
 • szerokość poboczy - 0,75 m

Szacowana wartość zadania: 1 443 175,00 zł

Termin realizacji: 2022-2023

 1. Budowy dróg gminnych: ul. Brzozowej i ul. Żwirowej w Chojniczkach.

Inwestycja polega na wykonaniu:

 • jezdni o nawierzchni z kostki betonowej
 • zjazdów oraz dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej
 • poboczy z kruszywa łamanego
 • wyniesionego skrzyżowania
 • trzech progów zwalniających

Podstawowe parametry:

 • szerokość jezdni - 5 m
 • długość odcinka – 762 m, w tym: ul. Brzozowa - 510 m, ul. Żwirowa – 252 m
 • szerokość poboczy - 0,75 m

Szacowana wartość zadania: 1 636 104,00 zł

Termin realizacji: 2022-2023

 1. Budowy dróg gminnych: ul. Polnej, ul. Słonecznej i ul. Jasnej w Charzykowach.

Inwestycja polega na wykonaniu:

 • jezdni o nawierzchni z kostki betonowej
 • zjazdów oraz dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej
 • poboczy z kruszywa łamanego
 • dwóch wyniesionych skrzyżowań

Podstawowe parametry:

 • szerokość jezdni - 5 m
 • długość odcinka – 669 m, w tym: ul. Polna - 372 m, ul. Słoneczna – 133 m, ul. Jasna – 164 m
 • szerokość poboczy - 0,75 m

Szacowana wartość zadania: 1 552 281,00 zł

Termin realizacji: 2022-2023

Wyświetlony 4094 razy Ostatnio zmieniany piątek, 03 wrzesień 2021 09:43