środa, 08 wrzesień 2021 10:58

Przypomnienie o obowiązku wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Chojnice

Przypomnienie o obowiązku wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Chojnice        

Przypominamy, że 30 września 2021 roku upływa termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. wydanych przez Wójta Gminy Chojnice.

Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach (biuro nr 210) czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 14.00

lub na konto nr (uwaga zmiana nr konta)  56 1020 2791 0000 7502 0319 0352

tel.  52/8801330

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                       Mirosława Perszewska

                                                                                                                                                                                                        Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że skutkiem niedokonania opłaty w ustawowym terminie jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z tytułu niedokonania opłaty w ustawowym terminie- może ubiegać się o ponowne zezwolenie nie wcześniej, niż po upływie  6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (podstawa prawna: ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jt. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119.)

Wyświetlony 3538 razy