piątek, 17 wrzesień 2021 13:59

WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z trwającą w miesiącu wrześniu zbiórką odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Wójt Gminy przypomina, że podczas organizowanych zbiórek objazdowych nie podlegają odbiorowi odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstają podczas remontów, budów i rozbiórek, do których należy zaliczyć takie odpady jak:

  • okna, drzwi, panele, deski,
  • aparaturę sanitarno-grzewczą
  • gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, itp.

Posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe mieszkańcy Gminy Chojnice mogą we własnym zakresie i na własny koszt zawieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (tzw. PSZOK). Odpady te będą przyjmowane w PSZOK bezpłatnie w ilości do 3000 kg/rok na jedną nieruchomość objętą opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA: w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady budowlane zawierające azbest.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach 6.00 – 11.30 i 14.30 – 15.30 oraz w soboty w godzinach 6.00 – 13.45.

UWAGA: Mieszkańcy, którzy planują dostarczenie do PSZOK odpadów komunalnych proszeni są o wcześniejsze telefoniczne umówienie się w celu wyznaczenia terminu przyjazdu. tel. 52-39-878-46 oraz 52-33-55-062.

Wyświetlony 3981 razy Ostatnio zmieniany piątek, 17 wrzesień 2021 14:04