wtorek, 12 październik 2021 13:42

Nabór wniosków w ramach konkursu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym"

logotypy

 

UWAGA!!! NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

 

 

Nowe zasady obowiązujące od 15 października 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

Centrum Projektów Cyfrowa Polska ogłosiło nabór wniosków w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

W ramach ogłoszonego konkursu istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających naukę zdalną.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU!

JEŚLI:

  1. jesteś mieszkańcem gminy Chojnice;
  2. jesteś uczniem szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej;
  3. Twoi krewni (krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w jakiejkolwiek gminie objętej PPGR;
  4. nie otrzymałeś na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;


TO ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Wnioski (oświadczenia według ustalonego wzoru) łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach (89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a) w terminie do 27 października 2021 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu pisma do Urzędu Gminy).

Wnioski (oświadczenia) niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki do pobrania:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego.
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej (dot. każdej szkoły ponadpodstawowej), który osiągnął pełnoletność.

 

Konkurs Grantowy realizowany jest w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wyświetlony 6277 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 28 październik 2021 07:38