czwartek, 28 październik 2021 14:00

Spotkania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Chojnice

Od lipca 2021 roku Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami organizuje cykliczne spotkania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców Gminy Chojnice na terenie zainteresowanego sołectwa. Spotkania dotyczą m.in. nowych obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości lub zarządcy budynku w zakresie ochrony powietrza oraz możliwych formach dofinansowania.

Podczas spotkań można dowiedzieć się kto i w jaki sposób może złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Jakie należy spełnić kryteria, aby uzyskać środki na sfinansowanie zadania w zakresie wymiany starego, nie ekologicznego źródła ciepła, stolarki okiennej lub drzwiowej, ocieplenia budynku oraz zakupu paneli fotowoltaicznych.

Urzędnicy udzielają również informacji o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz terminach składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Informują także o obowiązku zgłaszania przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych (szamb) do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Chojnice, prowadzonych kontrolach w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz gospodarki wodno-ściekowej.

W trakcie spotkania istnieje możliwość pomocy w wypełnieniu powyższych deklaracji i formularzy.

Do tej pory spotkania zorganizowano na terenie sołectw: Ciechocin, Krojanty, Swornegacie, Ostrowite, Kłodawa, Powałki, Zbeniny, Czartołomie-Jarcewo oraz Lichnowy. Spotkania będą kontynuowane również w 2022 roku w zainteresowanych sołectwach, po wcześniejszych ustaleniach z sołtysem.

 

IMG 6679

Wyświetlony 3487 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 28 październik 2021 14:11