czwartek, 04 listopad 2021 11:06

Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Sławęcin

W dniu 04.11.2021 roku miało miejsce podpisanie umowy w postępowaniu na modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Sławęcin.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez „POL-DRÓG Gdańsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Wawelskiej 106. Wykonawca zaoferował najniższą cenę spośród wszystkich złożonych ofert oraz 84-miesięczny okres gwarancji, za co otrzymał najwyższą ilość punktów w niniejszym postępowaniu.

Inwestycja ta obejmuje swoim zakresem:

  • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna o gr. 4 cm, warstwa wiążąca o gr. 5 cm na istniejącej podbudowie wymagającej wyrównania, profilowania i dogęszczenia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. warstwy 8 cm oraz
  • wykonanie poboczy obustronnych o gr. 15 cm z kruszywa i szerokości do 0,75 m (w granicach pasa drogowego).

               Parametry drogi:

  • szerokość jezdni: 3,50 m;
  • długość: 820 m;
  • pobocza obustronne: 2 x 0,75 m;
  • spadki poprzeczne: jednia 2%, pobocza 6-8%.

Termin realizacji zadania to 10 grudnia 2021 roku.

20211104 083502

Wyświetlony 3171 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 04 listopad 2021 11:29