poniedziałek, 15 listopad 2021 11:55

Podpsianie ważnych umów

W dniu 03.11.2021 roku zostały wybrane najkorzystniejsze oferty w postępowaniu na budowę i przebudowę drogi dojazdowej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Topole wraz ze zjazdem oraz budowę chodnika w ciągu drogi gminnej nr 236040G w tej miejscowości. Zamówienie to zostało podzielone na dwie części.

Za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez:

dla części nr 1: Usługi Komunalno-Transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik z siedzibą w Lichnowach przy ul. Chojnickiej 32B, 89-620 Chojnice. Wykonawca zaoferował najniższą cenę spośród wszystkich złożonych ofert (757.734,29 zł) oraz 84-miesięczny okres gwarancji, za co otrzymał najwyższą ilość punktów w tym postępowaniu.

dla części nr 2: MP BUDOWNICTWO DROGOWE PIOTR PASZKO z siedzibą w Chojniczkach przy ul. Wiejskiej 3, 89-606 Charzykowy. Wykonawca zaoferował najniższą cenę spośród wszystkich złożonych ofert (137.145,00 zł) oraz 84-miesięczny okres gwarancji, za co otrzymał najwyższą ilość punktów w tym postępowaniu.

Część nr 1 polega na wykonaniu:

 1. jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego,
 2. poboczy z kruszywa łamanego oraz
 3. umocnienia skarp płytami ażurowymi.

Podstawowe parametry techniczne:

 • szerokość jezdni – 6,0 m, długość: 212,21 m,
 • spadek poprzeczny jezdni – dwustronny 2,0%,
 • szerokość poboczy – 0,5 – 0,75 m,
 • spadek poprzeczny poboczy – 6%,
 • nawierzchnia jezdni – 1279,9 m2,
 • wykonanie 300 mb poszerzenia istniejącej jezdni drogi dojazdowej do szerokości 6,0 m – 360 m2 (na pełnej podbudowie o konstrukcji analogicznej jak dla budowanego odcinka drogi).

Część nr 2 polega na wykonaniu:

 1. chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego,
 2. umocnienia skarp płytami ażurowymi oraz
 3. poboczy z kruszywa 10 cm.

Podstawowe parametry techniczne:

 • szerokość chodnika – 2,0 m, długość 99 mb,
 • spadek poprzeczny – jednostronny 2,0%,
 • szerokość poboczy – 1,0 m,
 • spadek poprzeczny poboczy – 6%,
 • wykonanie nawierzchni chodnika –199,5 m2.

Termin realizacji obu zadań to 15 grudnia 2021 roku.

Wyświetlony 3301 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 15 listopad 2021 12:30