czwartek, 18 listopad 2021 08:03

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2022 ROK

Zgodnie z Zarządzeniem nr F/214/2021 Wójta Gminy Chojnice  z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2022 rok w projekcie budżetu gminy na kolejny rok zaplanowano:

                                 

DOCHODY w wysokości 106.398.454,- zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie – 99.081.676,- zł

2) dochody majątkowe w kwocie – 7.316.778,- zł

WYDATKI w wysokości 134.545.214,- zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie – 97.070.986,- zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 37.474.228,- zł

DEFICYT BUDŻETU w wysokości 28.146.760,- zł.

WOLNE ŚRODKI, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 22.000.000 ,- zł.

Projekt budżetu Gminy Chojnice na 2022 rok znajdą Państwo pod linkiem:

http://bip.gminachojnice.com.pl/?app=zarzadzenia&nid=4543&y=2021&which=W%C3%B3jta+Gminy+Chojnice

Wyświetlony 3330 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 18 listopad 2021 08:05