poniedziałek, 21 marzec 2022 11:10
SOŁTYS SOŁECTWA
NOWY DWÓR - COŁDANKI
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA NOWY DWÓR - COŁDANKI
W DNIU 29 MARCA 2022 ROKU
O GODZINIE 18.00
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W NOWYM DWORZE 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 29 marca 2022 roku, godz. 18:30.
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2021r.
  4. Przedstawienie i uchwalenie budżetu sołectwa na 2022r.
  5. Wybór inwestycji sołeckiej, na którą mają być przeznaczone środki finansowe pochodzące z elektrowni wiatrowych i z tytułu przeniesienia/zamiany działki nr 33/14 (las).
  6. Sprawy bieżące sołectwa.
  7. Zakończenie zebrania.
 Sołtys
/-/ Danuta Łoboda
Wyświetlony 2732 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 21 marzec 2022 11:36
Więcej w tej kategorii: « Kondolencje Dziękujemy za wsparcie! »