środa, 20 kwiecień 2022 22:01

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Pawłówko - Lipienice w dniu 28 kwietnia 2022 r.

SOŁTYS SOŁECTWA PAWŁÓWKO - LIPIENICE

ZWOŁUJE  ZEBRANIE  WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA  PAWŁÓWKO-LIPIENICE

W  DNIU  28 KWIETNIA  2022  ROKU O  GODZINIE  18.00   

W   SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAWŁOWIE

Dla  prawomocności  uchwał  Zebrania  Wiejskiego  niezbędna  jest  obecność co  najmniej  1/5  uprawnionych  mieszkańców  sołectwa.  

W  przypadku  braku  wymaganego  quorum  dla prawomocności  uchwał wyznacza  się  drugi  termin  zebrania,  tj.  28 kwietnia  2022 roku, godz. 18.30.

 

Proponowany  porządek  zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Przyjęcie planu działania sołectwa na 2022 rok.
  4. Sprawy bieżące sołectwa.
  5. Zakończenie zebrania.

 

                                             Sołtys

                                                  /-/  Piotr Pażontka Lipiński




Wyświetlony 2623 razy Ostatnio zmieniany środa, 20 kwiecień 2022 22:11