poniedziałek, 06 czerwiec 2022 13:20

Raport o stanie Gminy Chojnice za rok 2021

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach
o możliwości udziału Mieszkańców w debacie nad raportem

o stanie Gminy Chojnice za rok 2021
 

Szanowni Mieszkańcy!
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 28 aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z dnia 2022.03.09) na XXXIII sesji Rady Gminy w Chojnicach, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – sala nr 41, odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Chojnice za rok 2021.
Zgodnie z art. 28 aa ust. 5, 6, 7 i 8 ww. ustawy w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych, jak również w debacie mogą zabierać głos Mieszkańcy Gminy Chojnice. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Chojnice składa do Przewodniczącego Rady Gminy Chojnice pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zamierzającej wziąć udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
W związku z powyższym pisemne zgłoszenia Mieszkańców do udziału w majowej debacie nad raportem o stanie gminy Chojnice za rok 2020 są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a do dnia 9 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.
Serdecznie zapraszam Mieszkańców do wspólnej dyskusji nad raportem o stanie Gminy Chojnice za 2021 rok.

Przewodniczący Rady Gminy w Chojnicach

/-/Ryszard Kontek

 

Wyświetlony 2727 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 06 czerwiec 2022 17:17