czwartek, 09 czerwiec 2022 11:47

Wójt Gminy Chojnice w Radzie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w środę, 8 czerwca 2022 r. marszałek Mieczysław Struk wręczył nominacje członkom Rady Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Powołania na 5-letnią kadencję otrzymało 15 osób. Członkami rady są m.in. przedstawiciele jednostek samorządu województwa, organizacji gospodarczych i pozarządowych, a także naukowcy.

 

Rada została powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego 10 maja 2022 r. Wręczenie nominacji odbyło się w Sali Herbowej UMWP.

Jakie zadania ma rada?

Rada Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody. Działa przy dyrektorze parku krajobrazowego. Ma wyrażać opinie i pomagać w podejmowaniu decyzji związanych z realizacją zadań wynikających ze statutu Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Rolą rady jest ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody. Opiniuje też projekty i ocenia realizację ustaleń planu ochrony i innych zadań dotyczących ochrony przyrody. Ponadto, czuwa nad działalnością zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.

– Bardzo dziękuję wszystkim osobom wybranym do Rady Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych za to, że zgodzili się w niej uczestniczyć, tym bardziej, że jest to działalność pro publico bono – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – W radzie mamy ekspertów z różnych dziedzin. Chcemy korzystać z wiedzy i doświadczenia jej członków. Wierzę, że dzięki współpracy z radą najbliższe pięć lat będzie okazją do rozkwitu parków, a podejmowane decyzje będą wspierały środowisko przyrodnicze województwa pomorskiego. Jest ono jednym z najważniejszych elementów wyróżniających nasz region na tle kraju – dodał Mieczysław Struk.

Skład rady

Członków rady od 10 do 20 na 5-letnią kadencję powołuje zarząd województwa. Obecna rada liczy 15 osób i została powołana na lata 2022-2027. W jej skład wchodzą przedstawiciele świata nauki, organizacji ekologicznych, jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego, organizacji gospodarczych i związanych z ochroną przyrody z naszego regionu.

Skład:

 • Marta Chełkowska – dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • Adam Mikołajczyk –  dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • Krzysztof Pałkowski –  dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • dr hab., prof. UG Jarosław Czochański – Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku, Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej  i Gospodarki Przestrzennej,
 • Maciej Lorek – dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 • dr inż. Zbigniew Szczepański – wójt gminy Chojnice,
 • Tomasz Brzoskowski – wójt gminy Stężyca,
 • Roman Kużel – burmistrz Władysławowa,
 • Marek Ziółkowski – zastępca regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, regionalny konserwator przyrody w Gdańsku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku,
 • Paweł Szymański – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu,
 • dr hab. prof. UG  Mariusz Kistowski – Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,
 • dr Mateusz Ciechanowski – Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców,
 • dr hab. Piotr Rutkowski – Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody,
 • Ewa Romanow-Pękal – prezes Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa,
 • Joanna Brauła –  ekspert wskazany przez Partię Zieloni, NGO.

 

Źródło: www.pomorskie.eu

Wyświetlony 2496 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 09 czerwiec 2022 12:03