czwartek, 23 czerwiec 2022 10:04

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Kopernica w dniu 1 lipca 2022 roku

WÓJT GMINY CHOJNICE
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA KOPERNICA
W DNIU 1 LIPCA 2022 ROKU
O GODZINIE 17.00
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W KOPERNICY 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 1 lipca 2022 roku, godz. 17:30.
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2021 rok.
  4. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej.
  5. Sprawy bieżące gminy i sołectwa.
  6. Zakończenie zebrania.
 Wójt
/-/ Zbigniew Szczepański
Wyświetlony 2313 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 23 czerwiec 2022 10:07