poniedziałek, 22 sierpień 2022 09:52

Wójt gminy Chojnice zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Chojniczki w dniu 29 sierpnia 2022 roku

WÓJT GMINY CHOJNICE
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA CHOJNICZKI
W DNIU 29 SIERPNIA 2022 ROKU
O GODZINIE 17.00
W NAMIOCIE NA PLACU
NAPRZECIWKO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W CHOJNICZKACH 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 29 sierpnia 2022 roku, godz. 17:30.
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2021 rok oraz za okres od stycznia do lipca 2022r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Sołtysa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej.
  6. Wybory Sołtysa.
  7. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej.
  8. Sprawy bieżące gminy i sołectwa.
  9. Zakończenie zebrania.
 Wójt
/-/ Zbigniew Szczepański
Wyświetlony 2717 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 22 sierpień 2022 10:01