poniedziałek, 12 wrzesień 2022 14:06

Sołtys sołectwa Lichnowy zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Lichnowy w dniu 20 września 2022 roku.

SOŁTYS SOŁECTWA
LICHNOWY
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA LICHNOWY
W DNIU 20 WRZEŚNIA 2022 ROKU
O GODZINIE 17.30
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W LICHNOWACH 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 20 września 2022 roku, godz. 18:00.
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Przedstawienie i uchwalenie budżetu sołectwa na 2023r.
  4. Sprawy bieżące sołectwa.
  5. Zakończenie zebrania.
 Sołtys
/-/ Zbigniew Nojman
Wyświetlony 2162 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 12 wrzesień 2022 14:09