wtorek, 29 listopad 2022 07:43

Zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Zbeniny w dniu 12 grudnia 2022 roku o godzinie 17:00.

WÓJT GMINY CHOJNICE
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA ZBENINY
W DNIU 12 GRUDNIA 2022 ROKU
O GODZINIE 17.00
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W KŁODAWIE 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 12 grudnia 2022 roku, godz. 17:30.
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres od stycznia 2022r. do listopada 2022r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Sołtysa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej.
  6. Wybory Sołtysa.
  7. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej.
  8. Sprawy bieżące gminy i sołectwa.
  9. Zakończenie zebrania.
 Wójt
/-/ Zbigniew Szczepański
Wyświetlony 190 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 29 listopad 2022 07:58