wtorek, 30 maj 2023 13:33

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach
o możliwości udziału Mieszkańców w debacie nad raportem
o stanie Gminy Chojnice za rok 2022

 

Szanowni Mieszkańcy!


Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 28 aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023 poz. 40 ze zm. ) na XLV sesji Rady Gminy w Chojnicach, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – sala nr 41, odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Chojnice za rok 2022.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 5, 6, 7 i 8 ww. ustawy w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych, jak również w debacie mogą zabierać głos Mieszkańcy Gminy Chojnice. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Chojnice składa do Przewodniczącego Rady Gminy Chojnice pisemne zgłoszenie poparte podpisami co
najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zamierzającej wziąć udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. W związku z powyższym pisemne zgłoszenia Mieszkańców do udziału w czerwcowej debacie nad raportem o stanie gminy Chojnice za rok 2022 są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a do dnia 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.
Serdecznie zapraszam Mieszkańców do wspólnej dyskusji nad raportem o stanie Gminy Chojnice za 2022 rok.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Chojnicach

/-/Ryszard Kontek

Raport o stanie Gminy Chojnice za rok 2022

Wyświetlony 453 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 30 maj 2023 13:56