czwartek, 15 czerwiec 2023 09:01

WAŻNY KOMUNIKAT

 Chojnice, dnia 14.06.2023 rok

RŚiGN.6332.5.2023

                                                                       WAŻNY KOMUNIKAT

Wójt Gminy Chojnice na podstawie zapisów ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2625 ze zm.) informuje o zakazie poboru wody ze stawów gminnych stanowiących wody publiczne w ilości przekraczającej zwykłe korzystanie z wód.

Zwykłe korzystanie z wód obejmuje pobór wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę.

Prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej.

Informuję również, iż powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych (np. wszelkiego rodzaju pomp).

                                                                          Wójt Gminy Chojnice

                                                                          /-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Wyświetlony 304 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 15 czerwiec 2023 09:07