piątek, 25 sierpień 2023 08:17

Informacja dla mieszkańców Gminy Chojnice o nieuczciwych przedstawicielach firm sugerujących współpracę z Gminą Chojnice realizujących Program „Czyste Powietrze”

W związku z pojawiającymi się informacjami od mieszkańców Gminy Chojnice o nieuczciwych przedstawicielach firm sugerujących współpracę z Gminą Chojnice realizujących Program „Czyste Powietrze” informujemy, iż Gmina Chojnice nie zawarła umowy oraz nie zleciła żadnemu podmiotowi – firmie zewnętrznej realizacji ww. programu. 

            Program „Czyste Powietrze jest realizowany w ramach zawartej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a Gminą Chojnice bez udziału podmiotów trzecich. Z ramienia Gminy Program koordynuje i realizuje pracownik Urzędu Gminy w Chojnicach Pani Justyna Lica

Jednocześnie informujemy, że ewentualne wizyty u Państwa domostwach związane z Programem „Czyste Powietrze” odbywają się po uprzednim umówieniu przez Panią Justynę Lica  - pracownik Urzędu Gminy w Chojnicach oraz w obecności sołtysa i okazaniu legitymacji służbowej podpisanej przez Wójta Gminy Chojnice.

Wyświetlony 196 razy Ostatnio zmieniany piątek, 25 sierpień 2023 08:51