środa, 30 sierpień 2023 09:20

WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/418/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 2144) oraz w związku z rozpoczynającą się w miesiącu kwietniu zbiórką odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego informuję, że w/w odpady należy wystawić podczas organizowanych zbiórek objazdowych, tzw. „wystawek” w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie wywozu odpadów.

Podczas organizowanych zbiórek objazdowych nie podlegają odbiorowi odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstają podczas remontów, budów i rozbiórek, do których należy zaliczyć takie odpady jak:

  • okna, drzwi, panele, deski,
  • aparaturę sanitarno-grzewczą
  • gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, itp.

            Odbiorowi nie podlegają odpady będące częściami samochodowymi z wyjątkiem zużytych opon od samochodów osobowych. Opony od samochodów osobowych odbierane będą w ilości nie większej niż 4 szt. z danej nieruchomości.

Wyświetlony 203 razy Ostatnio zmieniany środa, 30 sierpień 2023 09:25