poniedziałek, 30 październik 2023 11:57

Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Chojnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Chojnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Gmina Chojnice działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz.571)  oraz Uchwały Nr XL/591/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedkłada tym podmiotom projekt „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2024, celem konsultacji.

Uwagi, wnioski oraz opinie dot. Programu można składać od dnia umieszczenia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnice – www.bip.gminachojnice.com.pl (ORGANIZAJE POZARZĄDOWE), na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach – www.gminachojnice.com.pl  oraz tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu od dnia 31 października 2023 roku do dnia 13 listopada 2023 roku  do godz. 15.00:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy w Chojnicach,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (decyduje data wpływu na pocztę elektroniczną Urzędu)
  3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres – Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice (decyduje data wpływu do Urzędu).
  4. za pomocą e-PUAP

Dokumenty do pobrania:

Wyświetlony 508 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 październik 2023 13:18