poniedziałek, 03 czerwiec 2024 12:56

Szanowni Mieszkańcy!


Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 28 aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2024 poz. 609 ze zm.) na II sesji Rady Gminy w Chojnicach, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – sala nr 41, odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Chojnice za 2023 rok.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 5, 6, 7 i 8 ww. ustawy w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych, jak również w debacie mogą zabierać głos Mieszkańcy Gminy Chojnice. 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Chojnice składa do Przewodniczącego Rady Gminy Chojnice pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zamierzającej wziąć udział w debacie. 

Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. 

W związku z powyższym pisemne zgłoszenia Mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Chojnice za rok 2023 są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a do dnia 13 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.


Serdecznie zapraszam Mieszkańców do wspólnej dyskusji nad raportem o stanie Gminy Chojnice za 2023 rok.

Przewodniczący Rady Gminy w Chojnicach

/-/Józef Kołak

RAPORT O STANIE GMINY CHOJNICE ZA 2023 ROK - pobierz plik

Wyświetlony 120 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 03 czerwiec 2024 13:27