Dyrektor Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług asystenta osoby niepełnosprawnej mogą zgłaszać się telefonicznie do pracowników socjalnych w terminie do 29 grudnia 2020r.             Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, na którego realizację Gmina Chojnice planuje pozyskać środki finansowe.                       Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności oraz  funkcjonowaniu w życiu społecznym dla: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby…

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2021

poniedziałek, 21 grudzień 2020
OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2021 W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu pn. „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby z terenu gminy Chojnice, zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami socjalnymi do dnia 29 grudnia 2020 r. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który…
Zorganizowanie konkursu plastycznego stanowiło jedno z zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2016-2020. Zwycięskie prace konkursowe zostały przekazane do profesjonalnego druku w formie kalendarza na 2021 r, który będzie rozpowszechniany w gminnych jednostkach, w tym szkołach, świetlicach i wiejskich domach kultury. Pierwsza edycja konkursu pod tym samym tytułem odbyła się w 2019 r., wtedy prace zostały wykorzystane do przygotowania plakatu edukacyjnego i ulotki. W ramach konkursu do Zespołu wpłynęło 38 prac z sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Chojnice - ze Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

piątek, 04 grudzień 2020
Aktualności Pracownicy Karta Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny Chojnice

I Pomorski Tydzień Białej Wstążki

poniedziałek, 23 listopad 2020
 Więcej informacji:   www. wschodzaceslonce.org.pl

Podsumowanie POPŻ Podprogram 2019

środa, 18 listopad 2020
  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii       Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PODPROGRAM 2019 – EFEKTY 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach przy współpracy z Bankiem     Żywności w Chojnicach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa     Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy     Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym     mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach     w ramach środków towarzyszących w okresie od grudnia 2019 r. do września     2020 r. 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:     - warzywne i owocowe (groszek z marchewką,…

Pracownicy GOPS

czwartek, 17 wrzesień 2020
Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny