czwartek, 26 listopad 2020 12:36

Ulica Podmiejska w Lipienicach rekomendowana do dofinansowania

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 239030G na odcinku od drogi gminnej nr 236040G (dawna DK22) do skrzyżowania z ul. Handlową w miejscowości Lipienice" został rekomendowany do dofinansowania na rok 2021.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Podmiejskiej w miejscowości Lipienice (gm. Chojnice).

W ramach przedsięwzięcia jezdnia otrzyma nową nawierzchnię bitumiczną; wybudowany zostanie chodnik oraz zjazdy z nawierzchni z kostki betonowej; zrealizowane zostaną również pobocza z kruszywa łamanego. Dodatkowo w ramach inwestycji wybudowane zostanie wyniesione skrzyżowanie, radar z aktywną tablicą informującą o prędkości pojazdu oraz środki uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających.

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania została przesłana przez Wojewodę Pomorskiego do Ministerstwa Infrastruktury i czeka na akceptację Prezesa Rady Ministrów.

Wartość inwestycji: 3 068 049,00 zł

Wyświetlony 4298 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 26 listopad 2020 13:11