czwartek, 26 listopad 2020 13:14

Umowa na ulicę Podgórną w Swornegaciach podpisana

1

W dniu dzisiejszym podpisano umowę na budowę drogi gminnej ul. Podgórnej w Swornegaciach.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej (ul. Podgórnej), która otrzyma nową nawierzchnię z kostki betonowej, odwodnienie i oświetlenie. Przebudowany zostanie również zjazd z drogi wojewódzkiej nr 236.
Całkowita długość budowanego odcinka wynosi 720 m. Wzdłuż całego odcinka zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny o szerokości jezdni 5,5m oraz szerokości opasek od 0,75 m do 1,5 m. Wzdłuż ciągu zlokalizowano wyniesione skrzyżowania pełniące funkcję progów spowalniających o nawierzchni w kolorze kontrastowym do koloru jezdni.
W ramach inwestycji wykonane zostanie poszerzenie istniejącego pasa drogowego do szerokości minimum 7,0 m.
Ponadto, na całym zakresie ulicy Podgórnej, wprowadzona zostanie strefa zamieszkania poprzez oznakowanie D-40, co zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych/rowerzystów i uspokojenie ruchu pojazdów.
Wody opadowe oraz roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo do wpustów deszczowych a następnie do kanalizacji deszczowej.
W celu oświetlenia budowanej drogi zostanie wybudowana nowa linia kablowa oświetleniowa – 834 m.

Realizacja projektu pozwoli na poprawę warunków poruszania się na drodze oraz w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo dla zmotoryzowanych, a w szczególności niechronionych uczestników ruchu.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma AD-BET Adrian Paszko z Chojniczek.

Wartość robót budowlanych - 2 444 072,43 zł.

Inwestycja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Wyświetlony 4535 razy Ostatnio zmieniany piątek, 27 listopad 2020 07:42