poniedziałek, 15 marzec 2021 10:52

Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami

Termin uiszczenia wyliczonej powyżej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą
Nr VIII/135/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 16 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 3469), upływa:

Opłata za okres rozliczeniowy

Termin płatności opłaty

styczeń-luty

do 15 marca danego roku

marzec-kwiecień

do 15 maja danego roku

maj-czerwiec

do 15 lipca danego roku

lipiec-sierpień

do 15 września danego roku

wrzesień-październik

do 15 listopada danego roku

listopad-grudzień

do 15 grudnia danego roku

Wyświetlony 4493 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 15 marzec 2021 11:00