poniedziałek, 14 czerwiec 2021 12:57

Kolejne inwestycje gminne z dofinansowaniem

Miło nam poinformować, że nasze dwa wnioski o dofinansowanie, złożone w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, zostały wybrane do dofinansowania.

Dobre wieści dotyczą Silna i Nowego Ostrowitego, ponieważ w tych miejscowościach będą realizowane inwestycje.

W Nowym Ostrowitem przedsięwzięcie dotyczy zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na park (m.in. nasadzenia roślin, wiata z przyłączem energetycznym) wraz z budową zatoki autobusowej z nawrotką. Powstanie ogólnodostępna, wielofunkcyjna przestrzeń rekreacji i aktywizacji mieszkańców, miejsce do spotkań i zabaw.
Inwestycja podniesie walory estetyczne i wizualne przestrzeni, przyczyni się do zwiększenia dostępu mieszkańców do atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych, będzie sprzyjała integracji i zacieśnianiu więzi społecznych.
Kwota przyznanego dofinansowania: 200 000,00 zł

W Silnie inwestycja dotyczy poprawy powiązań komunikacyjnych i bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę drogi z chodnikiem przy osiedlu Jedność oraz budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 240 wraz z oświetleniem.
Droga otrzyma nawierzchnię z kostki betonowej.
Długość drogi – 210 m, szerokość – 5 m.
Szerokość chodnika – 2 m.
Realizacja projektu pozwoli na zdecydowaną poprawę standardów technicznych drogi oraz w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, tj. pieszych.
Kwota przyznanego dofinansowania: 300 000,00 zł

Wyświetlony 4072 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 14 czerwiec 2021 13:19