środa, 29 wrzesień 2021 06:55

BUDOWA ULICY POGODNEJ W KLAWKOWIE

W dniu 11.08.2021 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Pogodnej w Klawkowie – etap I.
Inwestycja polega w szczególności na:
• budowie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,
• budowie zjazdów oraz dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej.
 
Termin na wykonanie zadania został wyznaczony do 60 dni od przekazania placu budowy.
W dniu 27.08.2021 roku o godz. 12:30 nastąpiło otwarcie ofert.
 
Najkorzystniejszą ofertą była oferta złożona przez firmę MP BUDOWNICTWO DROGOWE PIOTR PASZKO z siedzibą w Chojniczkach przy ulicy Wiejskiej.
W dniu 23.09.2021 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy.
 
Warto wspomnieć, że w kosztach budowy partycypują również Mieszkańcy.
 
20210923 095319
Wyświetlony 3287 razy Ostatnio zmieniany środa, 29 wrzesień 2021 07:09