piątek, 01 październik 2021 16:03

                           SOŁTYS  SOŁECTWA  CHOJNATY

              ZWOŁUJE  ZEBRANIE  WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW

                                 SOŁECTWA  CHOJNATY

                     W  DNIU  9 PAŹDZIERNIKA  2021  ROKU 

                                      O  GODZINIE  15.00

                                       NA PLACU ZABAW    

                                        W  CHOJNATACH

Dla  prawomocności  uchwał  zebrania  wiejskiego  niezbędna  jest  obecność 

co  najmniej  1/5  uprawnionych  mieszkańców  sołectwa.  

W  przypadku  braku  wymaganego  quorum  dla  prawomocności  uchwał  wyznacza się drugi termin zebrania, 

tj. 9 października 2021 roku, godz. 15.30.

 Proponowany porządek  zebrania:

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie porządku
  3. Wyrażenie opinii Zebrania Wiejskiego w sprawie postawienia masztu telefonii komórkowej sieci Play.
  4. Sprawy bieżące sołectwa.
  5. Zakończenie

 Uczestników zebrania proszę:

- o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego (1-1,5 metra)

- o obowiązkowe założenie maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos.

  

                                                                                                     Sołtys  

                                                                                         /-/  Mirosław Kałduński

Wyświetlony 3674 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 październik 2021 13:06