poniedziałek, 25 październik 2021 13:34

Gmina Chojnice z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Miło nam poinformować, że nasz wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice - etap I" został wybrany do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres I etapu inwestycji obejmuje budowę stacji uzdatniania wody w Ogorzelinach.

Z uwagi na konieczność likwidacji kilku stacji wodociągowych będących w złym stanie technicznym, przewidziana jest kompleksowa modernizacja ujęcia w Ogorzelinach i objęcie zasilaniem rejonu kilku ujęć przeznaczonych do likwidacji.

Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości wody dostarczanej do sieci oraz zwiększenie wydajności zapewniając dostawę wody w odpowiedniej ilości i wymaganym ciśnieniu. Obecnie istniejące stacje wodociągowe w Ogorzelinach, Sławęcinie i Nieżychowicach są w złym stanie technicznym i coraz częściej nie spełniają wymagań co do jakości wody.
Aktualnie stacja w Ogorzelinach obsługuje ok. 1800 mieszkańców stałych, natomiast po zrealizowaniu inwestycji SUW będzie zaopatrywała w wodę ok. 4000 mieszkańców stałych, co pozwoli na wyłączenie z eksploatacji hydroforni w Sławęcinie i Nieżychowicach.

Wartość inwestycji: 9 980 000,00 zł

Dofinansowanie: 9 481 000,00 zł (95%)

 

Informujemy, jednocześnie, że Powiat Chojnicki otrzymał dofinansowanie na rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych na terenie naszej Gminy.

Zadanie dotyczy nw. odcinków dróg powiatowych:

  • 2,26 km drogi pow. nr 2638G od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą pow. nr 2644G w miejsc. Ogorzeliny (ul. Młyńska)
  • 0,33 km drogi pow. nr 2644G w Ogorzelinach od skrzyżowania z dr. pow. nr 2638G w kierunku centrum wsi
  • 3,89 km drogi pow. nr 2638G od Ogorzelin (ul. Sławęcińska) do miejsc. Sławęcin (ul. Szkolna i część ul. Pszczelnej),
  • 0,55 km drogi pow. nr 2645G w m. Sławęcin (ul. Chojnicka) w obrębie skrzyżowania z drogą nr 2638G
  • 0,44 km dr. pow. nr 2647G od skrzyżowania z dr. pow. nr 2645G w miejscowości Sławęcin.

 

Pan poseł Aleksander Mrówczyński oraz wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk wręczają pani Lucynie Zawiszewskiej - Sekretarz Gminy Chojnice informację o dofinansowaniu

Plakat informujący o dofinansowaniu inwestycji Gminy Chojnice "Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice - etap I" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Plakat informujący o dofinansowaniu inwestycji Powiatu Chojnickiego "Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych w m. Sławęcin i Ogorzeliny oraz na odc. Ogorzeliny – Sławęcin i Ogorzeliny – gr. powiatu" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wyświetlony 3663 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 26 październik 2021 11:31