wtorek, 30 listopad 2021 12:49

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2021-2030

Informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) przeprowadzono proces konsultacji Projektu Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2021-2030.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2021-2030” skierowane były do wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym wskazaniem na mieszkańców gminy Chojnice. Oprócz mieszkańców, projekt strategii podlegał konsultacjom z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jednym z ważniejszych podmiotów wydających opinię, był Zarząd Województwa Pomorskiego.

Konsultacje prowadzone były w terminie od 17.09.2021 r. do 25.10.2021 r. w formie składania opinii i uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W trakcie trwania konsultacji wpłynęło 7 uwag, ich treść oraz odniesienie do uwag zawiera załączone poniżej sprawozdanie.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2021-2030.

Do pobrania: Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.

 

Wyświetlony 3566 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 30 listopad 2021 12:57