poniedziałek, 07 luty 2022 10:48

Podpisanie umów na budowę ulic w miejscowości Chojniczki

W dniu 03.02.2022 r. zostały podpisane umowy na budowę ulic w miejscowości Chojniczki. Zamówienie to zostało podzielone na 2 części.

Część nr 1Budowa ul. Brzozowej oraz Żwirowej” polega na wykonaniu:

 1. jezdni o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego,
 2. zjazdów oraz dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego,
 3. poboczy z kruszywa łamanego.

Podstawowe parametry techniczne:

 • Szerokość jezdni – 5,0 m,
 • Szerokość poboczy – 0,5 m,
 • Wykonanie nawierzchni jezdni (ul. Żwirowa) – 1274,5 m2,
 • Wykonanie nawierzchni jezdni (ul. Brzozowa) – 3158,0 m2.

Łączna długość odcinków tej części wynosi blisko 852 metry.

Część nr 2 „Budowa ul. Długiej oraz św. Huberta” polega na wykonaniu:

 1. jezdni o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego – ul. Długiej,
 2. jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego – ul. św. Huberta,
 3. zjazdów oraz dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego,
 4. poboczy z kruszywa łamanego,
 5. budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Długiej.

Podstawowe parametry techniczne dot. ul. Długiej:

 • Szerokość jezdni – 5,0 m,
 • Szerokość poboczy – 0,5 m,
 • Wykonanie nawierzchni jezdni – 1759,3 m2.

Łączna długość tego odcinka wynosi blisko 334 metry.

Podstawowe parametry techniczne dot. ul. św. Huberta:

 • Szerokość jezdni – 5,5 m,
 • Szerokość poboczy – 0,5 m,
 • Wykonanie nawierzchni jezdni – 2041,3 m2.

Łączna długość tego odcinka wynosi blisko 372 metry.

WYKONAWCY:

Część nr 1: Roboty Ziemne Dariusz Sala ul. Dworcowa 12, 89-620 Sławęcin za kwotę 928 187,68 zł.

Część nr 2: Wiesław Hildebrandt BRANDBUD ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 13, 89-620 Krojanty za kwotę 1 013 818,45 zł.

Termin na wykonanie obu części zadania to 240 dni od dnia przekazania placu budowy.

 

received 267825758809867

received 465694645244892

 

Wyświetlony 3168 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 luty 2022 11:01